Priča je središte komunikacije

Želja za komunikacijom iskonska je potreba svakog od nas. Uspješnost komunikacije ovisi o sadržaju onoga što želimo reći ali i o načinu na koji to činimo. Postoje brojne studije i upute kako uspješno smisliti, kreirati i ispričati priču, ali njezin učinak na sugovornike i slušatelje uvelike je ovisan o tome kako je prezentiramo i koliko nam je stalo i do nje i do onih kojima je upućena.

Svako razdoblje ljudske povijesti ima svoje uvriježene konvencije strukturiranja i pričanja priča. Danas, u 21. stoljeću, priča se najčešće prezentira uz podršku dostupnih tehnoloških pomagala na koja su korisnici navikli. Generaciji koja je rođena s mobilnim uređajima i formirala se u svijetu vizualnih a ne pisanih medija, posve je prirodno da do informacije dolazi dodirom ekrana ili pokretom tijela, ali i da barem djelomično sudjeluje u stvaranju i dijeljenju informacija.

Bez obzira na to kada i na koji način pričamo priču, ona je uvijek najvažnija jer bez nje komunikacija ni ne postoji. Jednako je važna i njezina smislenost, struktura i komunikativnost, jer gusto ispisane stranice papira, atraktivno odjeveni glumci na pozornici koji bespijrekorno izgovaraju tekst, savršeni vizualni efekti ili vrhunska tehnologija, sve je to uzaludno ako priča koju nam oni prenose nije dovoljno dobra.

Tehnologija sama po sebi danas za komunikaciju ne znači ništa, ali ni priča bez tehnološke podrške ne može doprijeti niti daleko niti širokom krugu primatelja. Prava snaga tehnologije je u njezinoj uspješnosti uključivanje korisnika u spoznajne procese. Kad je korisnik uključen u proces otkrivanja priče i stjecanja znanja, percepcija sadržaja mnogo je bolja i potpunija. To potvrđuje i naše osobno iskustvo, ali i rezultati brojnih istraživanja u tom polju. Rezultat tih istraživanja je i novi trend u prezentacijskim centrima, muzejima i izložbenim prostorima diljem svijeta - uključivanje posjetitelja u proces otkrivanja i spoznavanja sadržaja.

To je osnovni razlog zašto se danas u muzejima, na izložbama, interpretacijskim centrima kulturne baštine, te kulturnim i znanstvenim institucijama, posjetiteljima sve više nudi multimedijalna prezentacija sadržaja koja podrazumijeva aktivno sudjelovanje samih korisnika. Osnovni cilj takva angažiranja posjetitelja pretvaranje je pasivnog promatrača u aktivnog sudionika koji doživljava priču putem više osjetila, s ciljem da sadržaj bude atraktivniji, a učinak njegova prijenosa potpuniji.

Koncept multimedije

Ako je koncept multimedijalne prezentacije dobro osmišljen i realiziran, percepcija sadržaja je potpuna i intenzivna. S druge strane, treba biti jako oprezan i odmjeren u načinu i količini multimedijskog posredovanja sadržaja, jer pretjerivanje u korištenju tehnologije može imati efekt suprotan od željenog.

Prvi korak pri planiranju interpretacijskog centra, kulturnog centra za posjetitelje, muzejskog postava ili izložbe, izrada je koncepta prezentacije koji se sastoji od sadržajne osnove i načina prezentacije. Koncept nudi rješenja kreiranja sadržaja i načina njegova predstavljanja te detaljno opisan multimedijalni postav. Osim toga, prikazuje dinamiku iskustva posjetitelja i planirani konačni cilj, a to je rezultat spoznaje posjetitelja te intenzitet njihova angažiranje za vrijeme i nakon posjete.
Za izradu kvalitetnog koncepta postava potrebno je uključiti multidisciplinarni tim koji čine stručnjaci za tematsko područje, projektanti multimedije, dizajneri i arhitekti.

Obratite nam se s povjerenjem - Novena vam sa provjerenim suradnicima može pomoći u izradi koncepta koji će biti točno prilagođen vašem projektu.

Javna nabava

Proces javne nabave već je ustaljena praksa u Hrvatskoj. Naše bogato iskustvo sudjelovanja u procesu javne nabave poučilo nas je da objavljivanju javne nabave prethodi veliki trud u pripremi projekta, te unaprijed dobro osmišljen koncept koji je okosnica uspjeha realizacije.

Ako od naručitelja prije pokretanja procesa javne nabave dobijemo nedovoljno artikuliran upit za izradu ponude, na njega smo prinuđeni odgovarati detaljno sročenom ponudom koja bi zamijenila temeljiti koncept projekta. Takva praksa nije dobra, ne samo zato što se u tim slučajevima dugotrajno pišu ponude koje se potom često koriste za izradu javnog nadmetanja, nego i zato što tu izostaje temeljito istraživanje tržišta, analiza sadržaja i sastavljanje kvalitetnog koncepta projekta. Javna nadmetanja nerijetko imaju i tehničkih problema gdje potencijalni ponuđači na šturo sročen upit ne mogu kvalitetno odgovoriti jer su uvjeti ili karakteristike nabave izraženi neprimjerno ili nedostatno.

Država je također uvidjela važnost dobre pripreme natječaja javne nabave pa je nedavno uveden model objave savjetovanja prije objavljivanja samog natječaja pod nazivom prethodno savjetovanje, gdje agencija objavljuje natječajnu dokumentaciju, ali samo radi istraživanja tržišta i prikupljanja savjeta zainteresiranih potencijalnih sudionika u natječaju. Nakon komunikacije sa svima zainteresiranima, agencija ima mogućnost bolje pripremiti natječajnu dokumentaciju na koju će tržište adekvatnije odgovoriti, a time će i naručitelj povećati uspješnost rezultata natječaja odnosno sebi olakšati izbor najboljeg izvođača.

Kad je riječ o multimediji u prezentacijskim centrima ili muzejima i sličnim kulturnim institucijama, obično se natječaji za nabavu opreme raspisuju odvojeno od nabave izrade aplikacije za tu istu opremu. Praksa je pokazala da je bolje kad se to dvoje - oprema i aplikacije - nabavljaju od jednog dobavljača (ili zajednice dobavljača) jer se u tom slučaju eventualni problemi u produkciji rješavaju preko jednog dobavljača, a ne preko više njih. Kad je multimedija u pitanju, eventualni problemi u radu mogu biti povezani s aplikacijom ili s opremom, a to dvoje je često međusobno ovisno, što je dodatni argument u prilog objedinjenja nabave opreme i produkcije.

Za razliku od spomenutog, praksa spajanja nabave opreme i produkcije multimedije s jedne i građevine s druge strane , česta je ali loša, jer u tim slučajevima cjelokupna nabava ide preko građevinara koji obično nema svoj tim za te poslove pa traže vanjske suradnike, što generira nove probleme, pogrešne odabire i previde jer je građevinski dio projekta obično višestruko veći od multimedije zbog čega se njoj posveti površna i nedostatna pažnja.

Interpretacijski centar

Izrada koncepta i scenarija multimedije, anticipacija iskustva posjetitelja te izvedba multimedije i odabir dobavljača

Za ilustraciju, donosimo primjer naše suradnje s jednom institucijom prije par godina. Pozvani smo da izvedemo multimediju u interpretacijskom centru, koji je bio netom renoviran. Radi se objektu od velike kulturne važnosti, za koji su dodijeljena sredstva za renoviranje i opremanje postava. Plan renoviranja je postojao, ali nije bilo detaljnog plana za postav. Pozvani smo kad je naručitelj, u ovom slučaju lokalna općina, shvatila da projekt ne može do kraja realizirati bez podrške stručnjaka. Nakon što je naš tim, koji se sastojao od arhitekta i stručnjaka za multimediju i za njenu izvedbu u interpretacijskom centru obišao objekt, bio je nemalo iznenađen vidjevši da je novouređeni prostor starog kaštela imao postavljenu svu elektro instalaciju, pa čak i napravljene vitrine od bijelog iverala sa staklima, a da uopće nije bilo preciznog koncepta postava i multimedije.
Odmah se ispostavilo da raspored razvedenih instalacija ne odgovara potrebama potencijalno najprikladnijih multimedijalnih cjelina. U tom i sličnim slučajevima, nužno je naknadno „popravljati“ projekte jer je prilagođavanje multimedije zatečenoj infrastrukturi loše rješenje.
Takve se situacije mogu izbjeći prethodnim temeljitim planiranjem sadržaja i načina njegovog predstavljanja publici, a ono se mora odvijati istodobno s planiranjem rekonstrukcije zgrade, jer se jedino tako mogu predvidjeti sve potrebne instalacije, oprema te pravilno osmisliti prostorno uređenje.

U našem dosadašnjem bogatom radnom iskustvu događalo se i da nam se agencije koje pripremaju projekte javljaju pravovremeno s pozivom za izradu koncepta, multimedije i scenarija iskustva posjetitelja. To omogućuje temeljitu i preciznu pripremu svakog aspekta i faze izrade cjelovitog projekta, a u konačnici je presudno za njegov potpuni uspjeh. Dobro sročena priča osnova je za odabir prikladne metode prezentacije, a o tome ovisi doživljaj posjetitelja i uspješsnot percepcija sadržaja. O metodama prezentacije, koje često podrazumijevaju i multimedijalne cjeline, ovise dizajn i uređenje prostora, ali i razne vrste instalacija, gradnja i drugi aspekti vezani uz sam prostor u koji je sadržaj smješten.

Za ilustraciju, neupućeni naručitelj mogao bi pobrkati ekran na zidu muzeja s multimedijom i onda pristupiti izvođaču projekta s idejom da se i za njihov projekt napravi takva „multimedija za muzej“. U našoj, specijaliziranoj terminologiji, pod sintagmom „izrada multimedije“, bilo da se radi o muzeju, ili interpretacijskom centru, spomeniku kulturne baštine, ZOO vrtu, nacionalnom parku ili zaštićenim prirodnim vrijednostima, mi podrazumijevamo izvedbu guste i kompleksne, pomno osmišljene mreže ideja stručnjaka iz različitih područja.

Te ideje i rješenja uvezani su u konzistentan i cjeloviti koncept i scenarij s ciljem potpunog i uspješnog posredovanja sadržaja. To podrazumijeva sustavno i temeljito pripremljen projekt koji obuhvaća sve: od prvotne ideje što se i koliko želi ispričati, na koji način će se to izvesti, kome je namijenjeno, do rješenja kako to oblikovati, programirati, projektirati, a potom i adekvatno uskladiti s prethodno dobro dizajniranim prostorom kako bi se ostvario cilj odnosno postigao željeni efekt na publiku.

Neki od naših projekata u multimediji

Tvrđava Barone u Šibeniku →
Audio vodič u Muzeju Apoksiomena na Malom Lošinju →

Izrada projekta koncepta prezentacijskog centra HAOP Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Ovo je jedan od kompleksnijih projekata gdje je primarni cilj bio izrada koncepta prezentacije s nazivom Diverterra s ciljem „Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti“, koji je trajao 12 mjeseci. Kao dobavljače u natječaju za interpretacijski centar projekt je okupio 5 tvrtki među kojima je bila i Novena zadužena za prezentaciju i multimediju, koje su se udružene javile na natječaj, koji su dobili. Tim se sastajao od stručnjaka iz muzejske struke, dizajnere, arhitekata, stručnjaka za iskustvo posjetitelja i multimediju te stručnjaka iz teme projekta što su bili okoliš, priroda i klimatske promjene. Nakon 12 mjeseci intenzivnog rada cijelog tima i nebrojenih sati komunikacije s klijentom, definirano što i kako predstaviti posjetiteljima te su postavljeni osnovni prostorni zahtjevi. Više o projektu DIVERTERRA.

Ovo je jedan primjer dobre prakse natječaja gdje se prepoznala važnost i uloga koncepta multimedije i postava općenito pa se za izradu koncepta raspisao EU natječaj i naravno javna nabava kao preteča budućih natječaja realizacije prezentacijsko edukativnog centra.

Ima i drugih situacija gdje klijent traži ponudu za izradu multimedije nakon što je dobio EU natječaj kojim je definirao tehnologiju koju želi koristiti ne znajući baš do kraja za što će se ta tehnologija koristi. Nakon što je sve definirano i odobrena sredstva EU fonda, pa i Ministarstva turizma ili Ministarstva regionalnog razvoja tek se po početku realizacije traži izrada sadržaja bez jasnog koncepta, koji je ranije trebao artikulirati nabavu opreme, iskustvo posjetitelja i izradu potrebnih aplikacija te organizaciju cijelog prostora. Projekti u kojima se izrada koncepta postava, multimedije i iskustva posjetitelja zanemari i prepusti slučaju i onima koji će za pojedine planirane elemente naknadno osmišljavati sadržaj, obično su osuđeni na prosječnost ili neuspjeh, koji će se očitovati najmanje u tome da posjetitelji nisu oduševljeni onime što su vidjeli.

Sve je više mladih timova razvojnih agencija i ureda koji se bave pripremom EU natječaja koji počinju razumijevati važnost postavljanja koncepta pa prema njemu cijele strukture projekta. Ne rijetko nam se ljudi iz razvojnih agencija javljaju s pitanjima i traže konzultacije da im pomognemo u pojašnjavanju strukture postupka prezentacije za koju rade dokumentaciju. Obično imaju konkretna parcijalna pitanja vezana uz neku multimedijalnu cjelinu. Rado se odazivamo tim upitima i ulažemo vrijeme za konzultacije i pomognemo im.

Kontaktirajte nas

NOVENA d.o.o.
Digital media studio
Ogrizovićeva 28B
10000 Zagreb
CROATIA
E: novena@novena.hr

Ervin Šilić
direktor
ervin@novena.hr
Phone: +385 1 364 95 95
Mobile: +385 91 3096 258
Skype: ervinsilic