Mobilne aplikacije u turizmu

Turistička aplikacija za mobilne uređaje za iOS (iPhone i iPad) te Android omogućuje prikaz svih turističkih informacija i audio multimedijalno vođenje turističkom destinacijom. Aplikacija je povezana sa serverom, pa će korisnik, kad se spoji na internet ažurirati podatke koji se mijenjaju s jednostavnim ali efikasnim CMS sustavom. Na terenu korisnik aplikaciju može koristiti i bez interneta.
Informacije su kategorizirane, prikazane na karti i u listama tako je lako do njih doći jednostavnim i intuitivnim sučeljem.